Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Τελεσίγραφο προς Ιερώνυμο: «Ή υψώνεις ανάστημα ή παραιτείσαι»


Σφυροκόπημα διαρκείας προς την Κυβέρνηση και «ανταρσία» Ιεραρχών από την κεντρική γραμμή του Αρχιεπισκόπου

Συνεχίζεται ακατάπαυστα το σφυροκόπημα των Μητροπολιτών στην κυβέρνηση για τα αισχρά και ανίερα νομοθετήματά της. Το σφυροκόπημα πλέον αυτό λαμβάνει τη μορφή «ανταρσίας» από την κεντρική γραμμή σιωπής που επιβάλει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καθώς ο τελευταίος
έχει….
εξαφανιστεί!

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπό το βάρος της δημοσιότητας των αντεθνικών νομοθετημάτων της Κυβέρνησης και της οργής που έχει καλλιεργηθεί στο κόσμο δεν μπορεί ούτε να κρύβεται ούτε να σιωπά. Ο απλός λαός ζητά άμεσα τη λήψη μέτρων ενώ στέλνει και μήνυμα στον Ιερώνυμο «αν δεν μπορεί, να παραιτηθεί»…

Οι αντιδράσεις των Μητροπολιτών σταδιακά κλιμακώνονται.

Βέβαια περιμένουμε πέραν από τα λόγια να δούμε και πράξεις όπως αυτές του Μητροπολίτη Κοζάνης, ειδάλλως δεν πρόκειται να ιδρώσει το αυτί κανενός εκ των εξουσιαστών…

Από την πλευρά του σήμερα ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος είπε πως «Δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι του κόσμου και μέλη της Εκκλησίας. Εάν κάποιοι θέλουν να είναι άθρησκοι πολίτες είναι διακαίωμά τους, αλλά να μην θέλουν να επεμβαίνουν και στα της Εκκλησίας. Το χειρότερο που θα μπορεί να μας συμβεί είναι να αλλάξει η ζωή μας και να μην είναι πια χριστιανική. Όπου λείπει ο Θεός επέρχεται καταστροφή και κατάρα. Όσο και να προσπαθεί κανείς να υποστηρίξει μια κοινωνία χωρίς Θεό, θα έρθει η ώρα που αυτή η κοινωνία θα μας εκδικηθεί».

Αλλά και ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης υπογράμμισε ότι θα πρέπει όλοι εμείς να κρατάμε πάντοτε ψηλά τα ιδανικά και τις παραδόσεις του Έθνους μας, διότι όπως χαρακτηριστικά ετόνισε χρησιμοποιώντας μία φράση του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β’, που είχε εκφωνήσει κατά την ομιλία του για την προσφορά του Ιερού Κλήσου κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, «ο Μακεδονικός Αγώνας συνεχίζεται…», ενώ καταλήγοντας προέτρεψε όλους τους παρισταμένους να ψάλλουν τον Εθνικό μας Ύμνο.

Τέλος κα ο Μητροπολίτης Βεροίας Παντελέημων με αφορμή το μνημόσυνο για τον Μακεδονικό αγώνα τόνισε: Ἄν ρίξουμε μιά ματιά γύ­ρω μας, θά δοῦμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν ἤ μᾶλλον ὑποβα­θμί­­ζουν τό ἀνθρώπινο πρό­σω­πο ὅσοι βρίσκονται μακριά ἀπό τόν Θεό, ἔστω καί ἐάν πιστεύουν ὅτι ἐνεργοῦν πρός ὄφελός του, ἔστω καί ἐάν ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπε­ρα­σπί­ζονται τά δικαιώματά του.

Διότι καί μόνο ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό διαστρέφει καί τά κα­ταργεῖ τά δικαιώματα καί τίς ἀξίες τοῦ ἀνθρώπου, καθώς ὅλα αὐτά εἶναι δῶ­ρα τοῦ Θεοῦ, εἶναι προ­νό­μια μέ τά ὁποῖα, μέσα στήν ἄπειρη ἀγάπη του, μᾶς προίκισε ὁ Θεός καί τά ὁποῖα δέν ὑφίστανται μα­κριά ἀπό τόν Θεό.

Γι᾽αὐτό, ἀδελφοί μου, καί οἱ ἥρω­­ες τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος πού τιμοῦμε σήμερα, αὐτοί πού ἀγωνί­σθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά μᾶς χαρίσουν τήν ἐλευ­θερία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά μεγα­λύ­τερα δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄν­θρωπο, ἀγωνίσθηκαν μέ πίστη στόν Θεό. Ἀγωνίσθηκαν μέ τή συ­ναί­σθηση ὅτι προΐστανται κα­λῶν ἔργων, ἔργων Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἀγωνίσθηκαν ὄχι μόνο «γιά τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία» ἀλλά καί «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία». Γιατί γνώριζαν καί πί­στευ­αν ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρ­ξει ἐ­λεύ­θερη πατρίδα, ἐλεύ­θερη Μα­κε­δονία, χωρίς τήν πίστη στόν Θεό, στόν Θεό ἡ χάρη τοῦ ὁποίου τούς ἐνίσχυε στόν ἀγώνα τους.

Τό δικό τους παράδειγμα κα­λού­με­θα νά ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἀκολουθώντας συγ­χρό­νως καί τήν προτροπή τοῦ ἱδρυ­τοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, καί νά πρωτοστατοῦμε σέ ἔργα καλά καί ἀγαθά, ἔργα ἀρετῆς καί πίστεως στόν Θεό, μέ τή βοή­θεια τοῦ ὁποίου καί μέ τόν σεβα­σμό στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού πηγάζουν ἀπό τήν πίστη μας θά ἐπιτύχουμε στά ἔργα μας καί θά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἡρώων πού τιμοῦμε σήμερα.

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς σε εγκύκλιό του έστειλε σαφές μήνυμα πως “στα σχολεία γίνεται από τα επίσημα προγράμματα αντικατήχηση και προσπάθεια να ξεριζωθεί ο Χριστός”.

Αναλυτικά αναφέρει:

Πρὸς τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί συμπρεσβύτεροι καί ἀγαπητοί ἀδελφοί, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ! Μέ τήν ἐγκύκλιό μου αὐτή θέλω μέ καρδιακή εἰλικρίνεια, μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί μέ πόνο ψυχῆς νά ἀπευθυνθῶ στούς καλούς μας καί ἀγωνιστές γονεῖς.

Σήμερα, κατά τήν Θεία Λειτουργία, ἀκούσαμε τήν γνωστή Παραβολή τοῦ Σπορέως. Ἡ Ἐκκλησία μας ὥρισε αὐτή τήν Κυριακή νά ἀρχίζει στίς λατρευτικές καί τίς κατηχητικές της συνάξεις, στά θεία κηρύγματα καί στούς ἁγιογραφικούς κύκλους τῆς Ἁγίας Γραφῆς πυκνότερη πνευματική σπορά. Ἀπό σήμερα ἰδιαιτέρως ὁ μεγάλος οὐράνιος Γεωργός ἔρχεται νά σπείρη τόν ἅγιό Του Σπόρο.

Μέ πίστι, ταπείνωσι καί πνεῦμα μαθητείας ὑποδεχώμαστε τόν μεγάλο καί θεῖο Σπορέα. Δέν εἶναι ἕνας σοφός καί ἰκανώτατος κοσμικός γεωργός. Εἶναι ὁ αἰώνιος, ὁ πάνσοφος, ὁ παντοδύναμος καί παντογνώστης Κύριος, ὁ Ἕνας τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου Τριάδος, «τό φῶς τό ἀληθινόν τό φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». Εἶναι ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός.

Ἔρχεται νά σπείρη, ὄχι σέ γήινα χωράφια, ἀλλά στίς ψυχές τίς ἀθάνατες τίς δικές μας. Καί ὁ σπόρος Του; «Τά ἱερά γράμματα τά δυνάμενα σοφίσαι εἰς σωτηρίαν…» (Β’ Τιμ. γ’, 15).

Χωρίς προκατάληψι καί μέ ἁγνό λογισμό ἄς σκεφθοῦμε αὐτή τή στιγμή, ἀγαπητοί γονεῖς, τί προσέφερε σέ ὅλο τόν κόσμο τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας.

Τό ἐκήρυξε, τό προσέφερε ὁ αἰώνιος Διδάσκαλος καί Κατηχητής, τό ἔγραψαν καί μᾶς τό χάρισαν, τό ἐκήρυξαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, τό ἐδίδαξαν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί μόνο, μόνο τό Εὐαγγέλιο ἀνέδειξε Ἁγίους, μετέστρεψε ἀγρίους καί σκληρούς ἀνθρώπους καί τούς ἔκανε ἀναγεννημένους, μεταμορφωμένους, ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες.

«Στό ἅγιον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον εὗρον μέσα πολλά καί διάφορα νοήματα τά ὁποῖα εἶναι ὅλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλοῦτος, χαρά, εὐφροσύνη, ζωή αἰώνιος» λέει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (Α’ Διδαχή).

Τώρα, στήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, θέλει ὁ πανάγιος γεωργός τῶν ψυχῶν νά προσφέρει τόν ἀναμορφωτικό του λόγο, ἰδιαιτέρως θά λέγαμε στά παιδιά μας. Τά ἀγαπᾶ πολύ ὁ Κύριος τά παιδιά καί γιά αὐτό εἶπε στούς μαθητές Του «ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αὐτά ἐλθεῖν πρός με» (Ματθ. 10, 14).

Ἡ Ἐκκλησία μας, παρά τήν συκοφαντία, τόν πόλεμο, τήν εἰρωνεία, τήν περιφρόνησι καί τήν ὑποτίμησι τῶν κατηχητικῶν της σχολείων ἀπό τόν κόσμο τοῦ σκότους, ἄνοιξε τίς πύλες τῶν κατηχητικῶν της σχολείων γιά νά σπαρῆ στίς παιδικές, στίς νεανικές ψυχές ὁ καθαρός λόγος τοῦ Κυρίου.

Καί ἡ Ἱερά Μητρόπολί μας μέ ὑπακοή στή φωνή τοῦ Χριστοῦ μας καί μέ πολλή ἀγάπη προσφέρει κι ἐφέτος τήν ὀρθόδοξο κατήχησι στά παιδιά μας.

Ἡ κατήχησι τῶν ψυχῶν μας εἶναι ἐντολή τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» εἶπε στούς μαθητές του. Καί ἡ Ἐκκλησία μας πάντοτε προσέφερε τόν κατηχητικό λόγο στά παιδιά μας καθαρό, ἁγνό, ἀποστολικό, πατερικό, ὁμολογιακό γιά νά τούς γνωρίση τόν μόνο ἀληθινό Θεό, τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ κόσμου, τό φῶς πού φωτίζει ἄπλετα τή ζωή τοῦ νέου, τόν αἰώνιο καί ἀλάθητο ὁδηγό τῶν νέων, τόν Χριστό.

Αὐτά βεβαιώνει ὁ Ἅγιος μας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὅταν λέει «Ἐφώτισε τό Πανάγιον Πνεῦμα τούς ἁγίους προφήτας, τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί μᾶς ἔγραψαν τήν Ἁγία Γραφή, ἐφώτισε τούς ἁγίους πατέρας καί μᾶς ἐξήγησαν τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας διά νά ἠξεύρωμεν νά περιπατῶμεν» (Διδαχή Γ’).

Στην ἐποχή μας, ἐποχή συγχύσεως, ἀποστασίας, ἀποπροσανατολισμοῦ, τῶν πολλῶν σειρήνων καί πειρασμῶν τῆς νεότητος, δέν θέλει φῶς ἀνέσπερο ἡ νεότης, δέν θέλει τέλεια πρότυπα γιά νά ἀντιγράψη; Ποιός ἄλλος ἔδωσε καί ποιός ἄλλος μπορεῖ νά δώση ὅλα αὐτά τά ἀνωτέρω, παρά ὁ Χριστός; Ποιός ὅμως θά γνωρίση στή νεότητα καθαρά καί ἀληθινά τόν Χριστό;

Ἴσως κάποιοι γονεῖς νά ἀπαντήσουν: «ἐμεῖς οἱ γονεῖς τους».

Ναί, καλοί μου γονεῖς ἀλλά σεῖς ἐργάζεσθε, κουράζεσθε, ἔχετε τή φροντίδα τῆς διατροφῆς. Πῶς θά βρῆτε χρόνο νά προσφέρετε καί τήν κατήχησι;

Ἄλλοι μπορεῖ νά ἀπαντήσουν: «τό σχολεῖο τους, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο».

Ναί, ὑπάρχουν πολλοί, καλοί καί ἀγωνισταί ἐκπαιδευτικοί πού μᾶς διδάσκουν, μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς χαροποιοῦν μέ τήν ὁμολογία τους καί τήν προσφορά τους. Τούς συγχαίρουμε καί προσευχώμαστε γιά τή διακονία τους. Ὅμως, μή κρύψουμε τήν ἀλήθεια. Τά μηνύματα πού ἔρχονται σήμερα γιά τίς προθέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκπαιδεύσεως μᾶς ἀποκαρδιώνουν καί μᾶς φοβίζουν.

Ὅταν στά σχολεῖα μας προσφέρονται ἄθεα γράμματα! Ὅταν ἡ λεγομένη σήμερα καί προσφερομένη παιδεία τῆς μαρτυρικῆς, τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρωοτόκου πατρίδος μας εἶναι ἀντιχριστιανική, ἀντιπνευματικῆ, ἄθεη, ἀνιστόρητη, ἀρνησίπατρις. Ὅταν π.χ. μέσα στά ἑλληνικά μας σχολεῖα ἐξισώνεται ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ τόν Μωάμεθ καί τόν Βούδα, τότε τί φῶς θά πάρη τό παιδί μας, ποιόν Θεό θά ἐπιλέξη, πῶς θά βρῆ τόν δρόμο τοῦ φωτός, τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἁγιασμοῦ;

Ἀγαπητοί γονεῖς, μέχρι πρότινος γινόταν σωστή διδασκαλία στά σχολεῖα, ἡ ὁποία περιελάμβανε κάποια, ἔστω, Κατήχησι. Τώρα γίνεται ἀπό τά ἐπίσημα προγράμματα ἀντικατήχηση καί προσπάθεια νά ξεριζωθεῖ ὁ Χριστός ἀπό τίς καρδιές τῆς νέας γενιᾶς μας.

Πονᾶμε ὅλοι μας γιατί κυκλώνουν τά παιδιά μας πολλοί κοσμικοί πειρασμοί, π.χ. μέ τά ἠλεκτρονικά μέσα καί τόσα ἄλλα. Τώρα πλέον μεγάλο καταστροφικό πειρασμό ἔχουμε: τήν ἐπίσημη ἀντικατήχησι στά σχολεῖα μας. Ἀκούσαμε σήμερα τί εἶπε ὁ Κύριος; «Συμφυεῖσαι αἵ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό». Ὅταν τά ἀγκάθια φύτρωσαν καί μεγάλωσαν ἔπνιξαν τούς καλούς βλαστούς.

Αὐτό θέλουν νά κάνουν μέ τά ἄγρια καί αἱματοφόρα ἀγκάθια πού σπείρουν στίς καρδιές τῶν νέων σήμερα, ὅλοι οἱ χωρίς Χριστόν τάχα παιδαγωγοί. Νά καταπνίξουν καί νά ἀφανίσουν ὅ,τι καλό ἔχουν τά νέα μας βλαστάρια, τά παιδιά μας.

Ἀγαπητοί, ἀγαποῦμε εἰλικρινά τά παιδιά μας καί δέν θέλουμε νά χάσουν τόν δρόμο τους, νά πονέσουν, νά θερίσουν πικρούς καρπούς.

Τώρα, στήν ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, γονατίζω καί σᾶς παρακαλῶ.

Παρά τήν ἀναξιότητά μου, σαράντα χρόνια διακονῶ τήν νεότητα καί ἔζησα τούς καλούς καρπούς πού χαρίζει ὁ Χριστός μας στόν νέο καί τή νέα, πού Τόν δέχονται στήν καρδιά τους καί τή ζωή τους.

Ἀναλάβετε ἀνύστακτο ἀγώνα γιά τήν κατήχησι τῶν παιδιῶν σας. Βοηθῆστε τα νά ἐγγραφοῦν καί νά παρακολουθοῦν χωρίς ἀπουσίες τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας σας.

Παρακολουθῆστε μέ ἀγάπη τήν τακτική φοίτησι τῶν παιδιῶν σας.

Σήμερα σέ ἐποχή κατά τήν ὁποία μέ κάθε τρόπο ἐπιδιώκεται ὁ Χριστιανικός, ὁ Ἐκκλησιαστικός καί Ἑλληνικός ἀποχρωματισμός ἀπό τή νεότητα, σέ ἐποχή πού ἐπιδιώκεται ἡ νέα γενιά νά ἀπογυμνωθῆ ἀπό αἰώνιες ἀλήθειες, ἀπό ἀξίες, ἀπό ἰδανικά, ὁ ρόλος τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου, κατωτέρου, μέσου, ἀνωτέρου καί τῶν χριστιανικῶν ὁμάδων εἶναι καθοριστικός.

Ὅπως στήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας – ἐποχή γενιτσαρισμοῦ καί ἐξισλαμισμοῦ – τό βάρος τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας ἔπεφτε στό κρυφό σχολειό, ἔτσι καί σήμερα – ἐποχή πρωτοφανοῦς ἀποστασίας, ἀθεΐας, σαρκολατρείας, διαστροφῆς, ἐποχή Σοδόμων καί Γομόρρων – τό βάρος τῆς ἀληθινῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας πέφτει στά κατηχητικά μας σχολεῖα.

Τά παιδιά μας τά κρατάει ὁ Θεός μας. Μή φοβώμαστε. Ἡ νίκη εἶναι δική Του. «Ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση». Ἄς δώσουμε στόν Χριστό τά παιδιά μας συνειδητά καί καμία ἀνησυχία δέν θά μᾶς πλησιάζη.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἱερεῖς, ἀγαπητοί γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων καί κηδεμόνων, ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦμε τά νειάτα ἄς ἐξεγερθοῦμε, ἄς ὑψώσουμε τά ἱερά καί πνευματικά λάβαρα τῆς κατηχήσεως τῆς νεότητος, ἄς ἀναλάβουμε τόν ἀγώνα γιά τήν ἀληθινή κατήχησι τῆς νεότητός μας.

Ἄς γονατίζουμε καί μέ τήν θερμή προσευχή μας ἄς στηρίζουμε τά νειάτα.

Στήν προσευχή μας ἄς προσευχώμαστε καί γιά ὅλους ἐκείνους πού θέλουν νά ἀποχριστιανοποιήσουν καί νά ἀπογυμνώσουν ἀπό ἅγια ὁράματα τήν χρυσή νεότητά μας. Νά τούς φωτίσει ὁ Κύριος νά μετανοήσουν. Νά ξαναφέρουν τήν Ἑλλάδα στή δόξα της καί στό μεγαλεῖο της.

Καί αὐτοί νά μή μείνουν στήν ἱστορία ὡς οἱ καταστροφεῖς τῆς νεότητος ἀλλά καί τά ἑλληνόπουλα, χάριτι Θεοῦ νά σωθοῦν, νά προοδεύσουν, νά ἀνδρωθοῦν, νά γίνουν ἐπιτυχημένοι Ἕλληνες ἄξιοι τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας.

Μέ πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ μίλησε στο ραδιόφωνο του Alhpa 9.89 για τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο περί «αλλαγής φύλου», για την νομιμοποίηση της καννάβεως με το «δήθεν πρόταγμα της φαρμακευτικής χρήσεως» ενώ για το μάθημα των Θρησκευτικών ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «θρησκειολογική σύγχυση με στόχο την απαξίωση της Θεολογίας και του θρησκευτικού συναισθήματος»Συνέντευξη Σεβ.Μητρ.Πειραιώς στο Ρ/Σ ALPHA 98.9 (14.10.2017)

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ σε εγκύκλιό του αναφέρει πως “Η πολιτική ηγεσία σπρώχνει σε απρόβλεπτους ηθικούς και πνευματικούς κινδύνους τους νέους”

Αναλυτικά η εγκύκλιο έχει ως εξής:

«οὐαί οἱ λέγοντες τό πονηρόν, καλόν, καί τό καλόν, πονηρόν, οἱ τιθέντες τό σκότος φῶς, καί τό φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τό πικρόν γλυκύ, καί τό γλυκύ πικρόν!» (Ἡσ.ε’19). ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ’ ἀριθ. 160/2017)

Πρός Τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσιμ/τους Ἱερεῖς καί τούς ἀγαπητούς Γονεῖς, Διδασκάλους καί Κηδεμόνας τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Σχολείων τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Ἄν ἐκ πρώτης ἡλικίας ὅρους αὐτῇ (τῇ νεολαίᾳ) πήξωμεν καλούς, οὐ δεησόμεθα πολλῶν μετά ταῦτα πόνων, ἀλλ΄ἡ συνήθεια νόμος αὐτοῖς (τοῖς νέοις) ἔσται λοιπόν». (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 23,266).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἀγαπητοί Γονεῖς, Κηδεμόνες καί Διδάσκαλοι τῶν παιδιῶν μας, Μέ τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τήν ἀνάγνωσι τῆς Εὐαγγελικῆς Περικοπῆς τοῦ σπορέως ἀρχίζει σήμερα ἐπίσημα ἡ περίοδος τῆς νέας Κατηχητικῆς καί πνευματικῆς σπορᾶς καί διακονίας εἰς τόν ἀγρόν τοῦ Θεοῦ, τό Θεῖο Γεώργιο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Γεωργός τῶν καλῶν καί φυτουργός τῶν ἀγαθῶν εἶναι πρωτίστως καί κυρίως ὁ αἰώνιος καί ἀπαράμιλλος Θεῖος Διδάσκαλος Ἰησοῦς Χριστός. Καί μετά ἀπό Αὐτόν ἀκολουθοῦν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι Πατέρες (τήν ἱεράν μνήμην τῶν ὁποίων ἑορτάζομεν σήμερον), οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ λοιποί πνευματικοί σκαπανεῖς τῆς Ἐκκλησίας (Ἱεροκήρυκες, Ἱερεῖς, Κατηχηταί κ.ἄ).

Γεώργιο Θεοῦ καί πνευματικός ἀγρός εἶναι ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέ τίς κατά τόπους Ἐπισκοπές καί τίς Ἐνορίες των. Καί ὁ σπόρος, πού γονιμοποιεῖ τό πνευματικό χωράφι, τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, πού μέ κριτήριο τήν πνευματική τους γονιμότητα διακρίνονται σέ 4 κατηγορίες, δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀνάγκη, μεγάλη καί ἐπιτακτική ἀνάγκη, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ νά προσφέρεται δαψιλῶς εἰς ὅλους τούς συνανθρώπους μας, μικρούς καί μεγάλους, νέους καί γέροντες, μεσήλικες καί οἰκογενειάρχες, ἐγγραμάτους καί ἀγραμμάτους. Ὁ ἁγνός, ὁ καθαρός, ὁ ἀπερίτμητος καί ἀσυμβίβαστος λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά προσεγγίζη καί νά διαποτίζη τίς ψυχές τῶν πιστῶν μέσα στήν ἀνήσυχη , ταραγμένη καί συγκεχυμένη ἐποχή πού διαβιοῦμε. Ἰδιαίτερα, καθῆκον ἐπιβεβλημένο τῆς ποιμαινούσης Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ ὀρθή διαποίμανσις καί διαπαιδαγώγησις τῆς νεολαίας μας, τῆς μαθητιώσης, σπουδαζούσης καί ἐργαζομένης νεότητος. Ἡ λατρευτική καί μυστηριακή ζωή, ἡ λειτουργική ἀγωγή καί ἡ Κατήχησις τῶν παιδιῶν, τῶν νέων καί τῶν νεανίδων μας, εἶναι ἕνα ἀπό τά κύρια καί πρωταρχικά μελήματα καί ἔργα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἄς ἀκούσωμε στό σημεῖο αὐτό, σέ ἁπλῆ γλῶσσα, τόν ἄριστο ποιμένα καί παιδαγωγό, τόν μελίρρυτο ποταμό τῆς σοφίας, τόν χρυσορρήμονα Πατέρα καί Οἰκουμενικό Διδάσκαλο ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος τονίζει τά ἑξῆς: «Εἶναι δύσκολο πρᾶγμα ἡ νεότητα. Ἔχει ἀνάγκη μεγάλης προσοχῆς, καλῶν δασκάλων, παιδαγωγῶν, συνοδῶν, γονέων. Διότι εἶναι εὐχάριστο ὕστερα ἀπό προσπάθεια νά τήν δαμάσης. Ὅπως ἀκριβῶς ἕνα ζῶο ἀδάμαστο, ὅπως ἕνα θηρίο ἀτίθασο ἔτσι εἶναι ἡ νεότητα… Ἄν ἀπό τήν μικρή ἡλικία θέσωμε στούς νέους καλούς νόμους, δέν θά κουρασθοῦμε πολύ μετά ἀπό αὐτούς. Στό ἑξῆς ἡ ἱερή συνήθεια θά εἶναι νόμος γι΄αὐτούς. Ἄς μήν ἐπιτρέπωμε νά κάνουν τίποτα τό ἡδονικό, πού εἶναι καί βλαβερό, οὔτε νά τούς κάμωμε ὅλα τά χατήρια, ἐπειδή τάχα εἶναι παιδιά. Πρό παντός ἄς τά κρατᾶμε σέ σωφροσύνη. Γιατί ἡ ἀκράτεια εἶναι πού καταστρέφει ἐπάνω ἀπό ὅλα τήν νεότητα… Τά παιδιά ἄς εἶναι ἔτσι σεμνά, ὥστε νά διακρίνωνται ἀπό τήν σεμνότητα τους καί τήν σωφροσύνη τους, γιά νά ἐπαινοῦνται καί ἀπό τούς ἀνθρώπους καί ἀπό τόν Θεό. Ἄς μάθουν νά ἐξουσιάζουν τό στομάχι, νά ἀπέχουν ἀπό τήν πολυτέλεια, νά μήν σπαταλοῦν, νά εἶναι φιλόστοργοι. Νά μάθουν νά ἄρχωνται» (Ε.Π.Ε.23,266-270). Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀγαπητοί Γονεῖς, Κηδεμόνες καί Διδάσκαλοι τῶν παιδιῶν,

Ὁ ἄριστος χειραγωγός καί παιδαγωγός τῶν νέων, «ὁ χρυσοῦς τήν γλῶσσαν καί τήν καρδίαν» ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ βαθύς αὐτός γνώστης καί ὁδηγός τῶν νεανικῶν ψυχῶν, ἰδού πῶς μέ ὀλίγες καί ἐμπνευσμένες ὁδηγίες καί κατευθύνσεις ἔθεσε τίς ἀδιάσειστες βάσεις τῆς ὀρθῆς διαποιμάνσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τῆς νεολαίας μας.

Ὅμως, εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά παιδιά μας, οἱ νέοι μας σήμερα στροβιλίζονται μέσα στόν κυκεῶνα τῶν παράξενων καί ψυχοφθόρων συνθημάτων, ἰδεολογιῶν καί ἰδεοληψιῶν τῆς σύγχρονης ἐκρηκτικῆς ἐποχῆς μας καί ἀνεμοδέρνονται μέσα στή δίνη τοῦ ἀμοραλισμοῦ καί τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἀποστασίας ἀπό τό Πανάγιο θέλημα τοῦ Τρισαγίου Κυρίου καί Θεοῦ μας. Ἐκκλησία, Οἰκογένεια , Σχολεῖο: οἱ τρεῖς βασικοί πόλοι ἕλξεως καί τά τρία πνευματικά ὀχυρά τῶν παιδιῶν μας, τῶν νέων ἀνθρώπων, ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ Οἰκογένεια καί τό Σχολεῖο θά ἀποτελοῦν πνευματικές ὀάσεις καί θά ἐμπνέωνται καί θά καθοδηγοῦνται ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσι καί τά Ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη.

Ἀλλ΄ὅμως εἶναι λυπηρόν ὅτι ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδας μας μέ τούς ἀντιχριστιανικούς καί ἀσύμβατους πρός τό Σύνταγμα νόμους, πού ψηφίζει, (τό Σύνταγμα, ὡς γνωστόν, προστατεύει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας καί προασπίζεται τά χρηστά ἤθη), ἀποπροσανατολίζει καί σπρώχνει σέ περιπέτειες καί ἀπρόβλεπτους ἠθικούς καί πνευματικούς κινδύνους τούς νέους καί τίς νεάνιδες τῆς πατρίδος μας. Πότε μέ τό «σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης» μεταξύ ἑτερόφυλων καί ὁμόφυλων, πότε μέ τίς «ἔμφυλες ταυτότητες» καί τώρα μέ τό «δικαίωμα» ἐπιλογῆς φύλου… Οἱ νομοθετοῦντες, δυστυχῶς, ἐπικαλούμενοι δῆθεν ἀνθρώπινα δικαιώματα, δέν διακρίνουν ἤ δέν θέλουν νά διακρίνουν τό φυσικό ἀπό τό ἀφύσικο, τήν ὁμαλότητα ἀπό τήν ἀνωμαλία, τήν ἡμέρα ἀπό τήν νύκτα. «Πᾶς οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δέ τά πάντα κατασκευάσας Θεός» (Ἀπόστολος Παῦλος).

Ἐθελοτυφλοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί καί δέν βλέπουν τήν ἁρμονία καί τήν νομοτέλεια στή φύσι; Δέν παρατηροῦν πῶς διαδέχεται ἡ ἡμέρα τήν νύκτα καί ὅτι δέν ἔχουμε ἀβράδυαστες ἡμέρες καί ἀξημέρωτες νύκτες; Δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός ἐδημιούργησε «τόν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, τήν σελήνην καί τούς ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός» καί ἡ φορά καί ἡ κίνησίς τους εἶναι ἀπό τήν ἀνατολή πρός τή δύσι καί ὄχι ἀντίστροφα; Δέν διακρίνουν τήν σοφία τοῦ Θεοῦ στίς 4 διαφορετικές ἐποχές τοῦ χρόνου, πού ἡ μία διαδέχεται τήν ἄλλη, τήν δημιουργία τοῦ σύμπαντος κόσμου, τῶν ζώων, τῶν ἐντόμων καί τῶν πτηνῶν, πού ἀνήκουν σέ δύο γένη: τό ἀρσενικό καί τό θηλυκό;

Δέν ἀναγνωρίζουν τήν ἀσύγκριτη ὑπεροχή τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ τελειοτέρου δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ, τοῦ «Βασιλέως τῆς κτίσεως», πού ἀποτελεῖ μία ψυχοσωματική ὀντότητα; Εἶναι δύσκολο νά κατανοήσουν τήν διάκρισι τῶν δύο φύλων καί τό γεγονός ὅτι τό καθένα φῦλο (ἀρσενικό καί θηλυκό) ἔχει τήν ἰδιαίτερη ψυχοσωματική ἰδιοσυγκρασία καί σύνθεσι; Ἀγνοοῦν τούς βιολογικούς ὅρους τῆς φύσεως (γέννησις-ἀνάπτυξις-θάνατος) καί ὅτι, ὅπως αὐτοί οἱ ὅροι δέν ἀναστέλλονται, οὔτε ἀνατρέπονται, ἔτσι καί στήν περίπτωσι τοῦ φύλου, πού εἶναι θεία παρακαταθήκη καί δῶρο Θεοῦ, δέν ἔχουμε προτίμηση ἤ ἐπιλογή, ἀλλά μόνον ἀποδοχή; Δέν γνωρίζουν ὅτι κάθε ἄνθρωπος γεννιέται μέ συγκεκριμένο τύπο φυλετικῶν χρωματοσωμάτων καί τό χαρακτηριστικό αὐτό εἶναι ἀναλλοίωτο διά βίου καί δέν ἀλλάζει ποτέ ὅσες ἐγχειρήσεις δῆθεν «ἀλλαγῆς φύλου» καί ὅσες -ὅποιες ἐπιλογές κι ἄν κάνουν διεστραμμένα μερικοί; Ἀπό αὐτή τήν περιδίνησι καί παραπλάνησι κινδυνεύουν οἱ νέοι μας σήμερα, πού ἰσχύει ἰδιαίτερα ὁ βιβλικός λόγος: «οὐαί οἱ λέγοντες τό πονηρόν, καλόν, καί τό καλόν, πονηρόν, οἱ τιθέντες τό σκότος φῶς, καί τό φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τό πικρόν γλυκύ, καί τό γλυκύ πικρόν!» (Ἡσ.ε’19)

Ἄς σταθοῦμε στό πλευρό τῶν παιδιῶν μας, τῶν νέων καί τῶν νεανίδων, μέ ἰδιαίτερη φροντίδα, στοργή καί ἀγάπη, ἅγιοι Πατέρες καί ἀγαπητοί μας Γονεῖς, Κηδεμόνες καί Διδάσκαλοι. Ἄς τά παρακινοῦμε γιά τόν Ἐκκλησιασμό, τό Κατηχητικό Σχολεῖο, τήν ἀκρόαση μιᾶς ἐποικοδομητικῆς ὁμιλίας, τήν συμμετοχή σέ μία χριστιανική ὁμάδα ἤ συγκέντρωσι, τήν ἀνάγνωση ἑνός ψυχωφελοῦς βιβλίου καί γενικώτερα ἄς τά χειραγωγοῦμε στόν δρόμο τῆς ἀρετῆς. Εὐχόμενος ἀπό καρδίας νά ἔχετε πλούσια τήν Εὐλογία καί τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στή νέα Κατηχητική χρονιά καί τήν ἐκπλήρωσι κάθε εὐσεβοῦς καί εὐγενοῦς πόθου σας, διατελῶ Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας

Ὁ Μητροπολίτης † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Από το Σικάγο όπου βρέθηκε ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος είπε πως “Μπορεί οι εξουσίες να είναι άθεες, να ψηφίζουν νόμους που αλλοιώνουν το φρόνημα του λαού μας, να κάνουν την Εκκλησία να κλυδωνίζεται, όμως ουδέποτε η Εκκλησία θα πάψει να αγωνίζεται υπέρ της αληθείας και πάντοτε θα υπάρχουν όλοι εκείνοι που ακολουθώντας την πίστη και το ήθος των Πατέρων θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις των καιρών μας!”

Σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας χαρακτήρισε το νόμο πλέον για την αλλαγή φύλου ως “Νομοσχέδιο ψηφοθηρικών επιδιώξεων”

Ο Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ με αφορμή το μνημόσυνο για τον Παύλο Μελά έστειλ το δικό του μήνυμα:

“Ο Παύλος Μελάς ήταν Ορθόδοξος Χριστιανός, κοινωνούσε των Αχράντων Μυστηρίων, σεβόταν τους Ιερείς, ασπαζόταν το χέρι τους και μόνιμη σκέψη του είχε να μεταφέρει την ειρήνη και την ομόνοια στους ανθρώπους. Άλλωστε, Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι άκρως συνδεδεμένα. Αν απολέσεις την Ορθοδοξία, απώλεσες και τον Ελληνισμό, κι αν απολέσεις τον Ελληνισμό, απώλεσες και την Ορθοδοξία”

Σκληρή ανακοίνωση με την οποία καλεί τους θρησκευτικούς ηγέτες να «τιμωρήσουν» τους πολιτικούς που με τη στάση τους επέτρεψαν να ψηφιστεί η ταυτότητα φύλου, απο τον αρχιμανδρίτη και ιεροκύρυκα της Μητροπόλεως Πατρών π. Τιμόθεο Παπασταύρου.

Το κείμενο του πατρινού αρχιμανδρίτη αναρτήθηκε στον ιστότοπο arpati.blogspot.gr και στρέφεται κατά της ιεραρχίας, πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων καθώς και κατά δικαστικών αρχών και εκπαιδευτικούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

«Εἶμαι ἕνας ἁπλὸς παπᾶς καὶ θέλω δημόσια νὰ ἐκφράσω τὴ θλίψη μου γιὰ τὰ ὅσα γίνονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὸ δύστυχο τόπο μας. Δὲν ἔχω τὴ διάθεση νὰ διαλεχθῶ μὲ κανέναν. Καταθέτω τὴν ἄποψή μου καὶ ἀδιαφορῶ ἂν ἀρέσῃ ἢ δὲν ἀρέσῃ. Ἔναντι τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, ξέρω ὅτι οἱ ἀπόψεις μου εἶναι σωστές. Ἔναντι τοῦ νόμου τῶν ἀνθρώπων … ξέρω ὄτι εἶναι λανθασμένες. Δὲν μὲ νοιάζει …

Λυποῦμαι γιὰ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες

ποὺ – πλὴν ἐλαχίστων – ὅτας τοὺς ρωτᾶς, δὲν ἀπαντοῦν. Τοὺς φαντάζομαι νὰ χαίρονται τὴν ἐξουσία τους καθισμένοι στοὺς ὑψηλοὺς θρόνους τους καὶ νὰ χαϊδεύουν αὐτάρεσκα τὸ ἐγκόλπιό τους. Πολλὰ θέλω νὰ τοὺς εἰπῶ ἀλλὰ δὲν ἔχουν ὄρεξη νὰ μ” ἀκούσουν. Τὰ ποίμνιά τους κατασπαράσσονται ἀπὸ ποικίλους «λύκους» καὶ ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, «οὐ μέλει αὐτοῖς περὶ τῶν προβάτων». Ἀνησυχοῦν μόνον, ὅταν ἀμφισβητῇται τὸ «ἀλάθητό» τους καὶ ὅταν κάποιοι μικροὶ «παπᾶδες» κάνουν κάποιες μικρὲς καὶ ἀσήμαντες ἐκτροπές. Δηλαδὴ ἐξευτελισμὸς τοῦ … κατώτερου. Ἐκεῖ, ποὺ – κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη – θὰ ἔπρεπε νὰ «κραδαίνουν» τὶς πατερίτσες τους καὶ νὰ ἀφορίζουν καὶ νὰ καθαιροῦν σύμφωνα μὲ τοὺς αἰώνιους Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, τοὺς βλέπω νὰ τηροῦν ἔνοχη σιωπή. Ὅταν οἱ Ἅγιοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπερασπίζονταν μὲ τὸ αἷμα τους καὶ θυσίαζαν τοὺς θρόνους τους, γιὰ τὶς αἰώνιες Ἀλήθειες τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, αὐτοί, μὴ διαθέτοντας τίποτε κοινὸ μὲ Ἐκείνους, χαίρονται παρέα μὲ τοὺς ὑβριστές καὶ δὲν ἔχουν διάθεση νὰ τοὺς ἐγκαλέσουν γιὰ τίποτε. Σκέπτομαι ὅτι μεθαύριο τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, ὅλοι αὐτοὶ οἱ προδότες καὶ ἀρνητὲς τῶν «ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν», θὰ γίνονται ὑποδεκτοὶ ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους μας στὶς Ἐκκλησίες καὶ μάλιστα σὲ τιμητικὲς θέσεις, καὶ νιώθω ὅτι θὰ μᾶς δείχνουν μὲ τὸν ἀπαίσιο τρόπο τους, ὅτι ἄδικα τοὺς «θίξαμε» ἐμεῖς οἱ «ρομαντικοὶ καὶ ἀναχρονιστικοί», γιὰ τὴν ἀντίχριστη συμπεριφορά τους.

Λυποῦμαι γιὰ τοὺς πολιτικούς μας ἡγέτες.

Ἀπὸ τὸν «ὑψηλότατο» πρόεδρο τῆς δημοκρατίας ἕως καὶ τὸν τελευταῖο βουλευτάκο. Ναί, καὶ τὸν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας, ποὺ γιὰ ἄλλα μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πράγματα, περισσεύουν τὰ λόγια στὸ στόμα του, ἐνῶ αὐτὲς τὶς ἡμέρες, χάθηκε ἀπὸ τὸ προσκήνιο. Ἐρωτῶ λοιπόν, ἂν ἀναλογίσθηκαν τὸ πολλαπλὸ ἔγκλημα ποὺ ἔκαναν πρὶν λίγες μέρες στὴ βουλή. Στὸ «ναὸ τῆς δημοκρατίας», ὅπως τοὺς ἀρέσει νὰ τὴν ἀποκαλοῦν. Ἀκούω ὅμως τὰ γέλια τους στοὺς διαδρόμους τῆς βουλῆς. Μοὺ θυμίζουν ἐκείνους τοὺς κακοποιούς, ποὺ ἀφοῦ διαπράξουν τὴν ὅποια ἀτιμία τους, χαίρονται καὶ ἀλληλοκολακεύονται γιὰ τὰ βρωμερά τους κατορθώματα. Σκέπτονται ὅτι ὁ παχυλός τους μισθὸς θὰ πάρῃ καὶ τὴν ἀνάλογη αὔξηση, ἀπὸ “κείνους ποὺ θὰ τοὺς πριμοδοτήσουν μὲ “κεῖνα ποὺ στέρησαν καὶ στεροῦν ἀπὸ τοὺς «περήφανους» συνταξιούχους καὶ τοὺς ἥρωες πολυτέκνους. Ὅλους τοὺς «πελᾶτες» τῆς βουλῆς, καὶ “κείνους ποὺ ὑπερψήφισαν καὶ “κείνους ποὺ «καταψήφισαν»… Ὁ κόσμος δὲν «τρώει κουτόχορτο»! Ξέρουμε γιατὶ καταψήφισαν.

Ἐκλογὲς ἔρχονται, καὶ σύμφωνα μὲ τὰ γκάλοπς τὸ 77% τοῦ λαοῦ διαφωνεῖ μὲ τὰ ὑπερψηφισθέντα. Ἔχουν νὰ κερδίσουν μὲ τὶς δῆθεν διαφωνίες τους. Ἂν ὁ λαὸς θυμόταν, δὲν θὰ τολμοῦσαν νὰ κυκλοφοροῦν. Δυστυχῶς ὅμως ὁ λαὸς ξεχνάει. Σὰν τὸ σκύλο … ποὺ ὅσο τοῦ ρίχνεις κόκκαλα, ξεχνάει τὸ ξύλο ποὺ τρώει ἀπὸ τὸ ἀφεντικό του καὶ τοῦ φιλάει τὰ χέρια. Ἂν εἶχαν λίγο ἔστω φιλότιμο καὶ λίγη αὐτο-ειλικρίνεια, θὰ ἔπρεπε, ἀφοῦ ἀναλογισθοῦν τὰ ἐγκλήματα τὰ ὁποῖα ἔχουν διαπράξει στὴν πίστη καὶ στὸν τόπο μας, νὰ φύγουν καὶ νὰ κρυφτοῦν. Κατηγοροῦν τὴν «χούντα» ποὺ κάποτε οἱ περισσότεροι ἀπὸ δαύτους τὴν προσκυνοῦσαν καὶ τὴν χιλιο-επαινοῦσαν! Τοὺς ἐρωτῶ ὅμως, τὰ ὅσα γίνονται σήμερα εἶναι μικρότερα καὶ λιγότερα ἀπὸ ὅσα ἔκανε τότε ἡ δικτατορία; Ξέρω, εἶναι ἐντολὴ δοσμένη ἀπ” ἔξω, νὰ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείθουν ὅτι ἔχουμε … δημοκρατία (τρομάρα μας!!!)! Ὅμως τὸ ξέρουν καὶ αὐτοὶ ἀλλὰ τὸ βιώνουμε καὶ ἐμεῖς, ὅτι τὴν στυγνότερη δικτατορία, σήμερα τὴν περνοῦμε! Καὶ ὅταν κάποια μέρα, ποὺ ἴσως ὁ Κύριος ἀνατρέψει ὅλη αὐτὴ τὴν σάπια καὶ βρωμερὴ κατάσταση, ὅλοι αὐτοὶ οἱ δῆθεν …., θὰ μᾶς παρουσιάζονται, ἀναθεματίζοντες ἐκεῖνα ποὺ ὑπηρέτησαν, καὶ ὑποσχόμενοι καινούργιες ἰδανικὲς μέρες. «Οὐαὶ ὑμῖν»!

Λυποῦμαι γιὰ τὴν δικαστικὴ ἐξουσία.

Ἀπὸ τοὺς Ἀρεοπαγεῖτες μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο δικηγορᾶκο τῆς πιό ἀπόμακρης … ἄκρης τῆς Πατρίδας μας. Ὑπηρετοῦν τὸ δίκαιο; Ποιὸ δίκαιο, τοῦ Θεοῦ ἢ τῶν ἀνθρώπων; Τὸ δίκαιο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἢ τὸ «δίκαιο» τῶν ἀδίκων ποὺ σήμερα ψηφίζουν νόμους καὶ αὔριο τοὺς καταργοῦν; Ἐρωτῶ τοὺς «ἐντίμους» δικαστὰς ποὺ ὀργίζονται καὶ ἀπειλοῦν, ὅταν κάποιος ἀμφισβητεῖ τὶς ἀποφάσεις τους, τὶ θὰ ἀποφασίσουν, ὅταν ἔλθῃ ἡ στιγμὴ νὰ δείξουν ποιὸ εἶναι τὸ ἠθικὸ καὶ ποιὸ τὸ ἀνήθικο! Ποιοῦ νόμου εἶναι ὑπηρέτες, τοῦ Θείου ἢ τοῦ ἀνθρώπινου; Μπορεῖ νὰ τοὺς ἐμπιστεύεται ὁ ἁπλὸςἝλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἢ πρόκειται νὰ τοὺς δοῦμε νὰ καταφέρονται κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἐπειδὴ «ρατσιστικῷ τῷ τρόπῳ» φέρουν ἐπάνω τους τὸν Τίμιον Σταυρόν; Ὥστε ἔτσι λοιπόν … ρατσιστὲς ἐμεῖς ποὺ συμπεριφερόμεθα ὡς Ὀρθόδοξοι, καὶ δὲ εἶναι ρατσιστὲς ἐκεῖνοι ποὺ μιλοῦν καὶ ἐνεργοῦν μὲ γνώμονα τὸ Κοράνιο. Ρατσιστὲς ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ πού, αἰῶνες τώρα, φέρουμε τὸ τίμιον ρᾶσον, πολλάκις μάλιστα ὀνειδιζόμενοι καὶ ὑβριζόμενοι, καὶ δὲ εἶναι ρατσιστὲς ἐκεῖνοι ποὺ φέρουν τὶς «μποῦργκες» καὶ τὶς μαντῆλες χωρὶς νὰ ἐπιτιμῶνται γι” αὐτὸ ἀπὸ τὸν νόμο. Τὶ τὴν θέλετε πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια σας τὴν εἰκόνα τοῦ γλυκυτάτου Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας μας; Γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν σᾶς ρωτῶ, διότι χρόνια τώρα ποὺ τὄχετε ἐκεῖ μπροστά, γιὰ νὰ ὑβρίζεται ὑπάρχει καὶ γιὰ νὰ «παλαμίζεται» κυρίως ἀπὸ “κείνους ποὺ στὴ συνέχεια θὰ “ποῦν … ψέμματα! Ὅποιος θέλει νὰ “πῆ τὴν ἀλήθεια δὲν χρειάζεται … Εὐαγγέλιο!

Εἰσαγγελεῖς ὑπάρχουν; Ποῦ εἶναι τώρα νὰ παρέμβουν, ποὺ ἄρχισε ἐπισήμως ἡ ἐκποίηση τῆς … Θράκης; Ποῦ εἶναι ὁ Ἄρειος Πᾶγος, γιὰ νὰ βγάλῃ τοὺς περισσότερους νόμους ποὺ ἔχουν ψηφισθεῖ, κυρίως δὲ αὐτοὺς τῶν τελευταίων ἡμερῶν, ἀντισυνταγματικούς; Ἰσχύει ἢ δὲν ἰσχύει ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 120 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος; Ξέρω τὶ θὰ “πεῖτε: «ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ παρεμβαίνει στὸ ἔργο μας;» Εἴπαμε, ἕνας παπᾶς εἶμαι, Ἕλληνας καὶ Ὀρθόδοξος, ποὺ πονάω γιὰ τὴν Πατρίδα μου. Δικᾶστε με … Δὲν μὲ νοιάζει!

Λυποῦμαι γιὰ τοὺς γονεῖς.

Πότε περιμένετε νὰ ἀντιδράσετε; Τὶ χειρότερο ἀπὸ ὅσα βλέπουν τὰ μάτια μας τὶς τελευταῖες ἡμέρες, περιμένετε νὰ “δεῖτε, γιὰ νὰ ξεσηκωθῇτε; Ἐγώ, ἕνας καλόγερος, ἀνησυχῶ καὶ δὲν μὲ ἀφήνει ἡ συνείδησή μου νὰ ἡσυχάσω καὶ … ἐσεῖς;;;; Τὰ παιδιά σας δὲν καταστρέφονται τώρα μὲ τὸ ἐπαίσχυντο αὐτὸ νομοσχέδιο ποὺ τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα «ἀλλαγῆς φύλου»! Ἡ καταστροφὴ τῶν παιδιῶν σας ἔχει ξεκινήσει πρίν ἀπὸ δεκαετίες. Σᾶς ἔπεισαν ὅμως ὅτι ἡ καταστροφή τους εἶναι γιὰ … τὸ καλό τους! Κάποτε τὰ παιδιά μας ἤξεραν ὑποχρεωτικὰ τὸ «Πιστεύω» καὶ τὸ «Πᾶτερ ἡμῶν» καὶ τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ τὸ «Σήμερον κρεμμᾶται ἐπὶ ξύλου», ποὺ τὰ μάθαιναν στὰ εὐλογημένα ἐκεῖνα σχολεῖα τῆς δεκαετίας τοῦ ’50 καὶ τοῦ ’60! Ὅταν ὅμως ἦλθαν οἱ σύγχρονοι «σπεκουλάτορες», κόβοντας καὶ ἀφαιρῶντας ὅ,τι καλὸ καὶ ἅγιο, ὑπακούοντας στὴν ἐντολὴ τοῦ σύγχρονου Μασώνου καὶ μισέλληνα, Κίσσινγκερ, σιωπήσατε καὶ σιωπᾶτε. Σὰν πνευματικὸς καὶ ἐξομολόγος ποὺ εἶμαι καὶ ποὺ πολλοὶ νέοι καὶ νέες ἔρχονται καὶ ἐξομολογοῦνται στὸ πετραχῆλι μου, μοῦ ἐκδηλώνουν (ὄχι ὅλοι φυσικά, ἀλλὰ ἀρκετοί), τὴν πλήρη ἀπογοήτευσή τους καὶ τὴν θλίψη τους ἀπὸ τὴν στάση τῶν γονέων τους. Ἀναζητοῦν τὰ παιδιά σας, πατέρα καὶ μάνα διότι ποτὲ δὲν τοὺς γνώρισαν καὶ δὲν τοὺς ἔνιωσαν! Ἐξοικειοθήκατε μὲ τὴν ἰδέα, ὅτι, τὸ νὰ ἀποφασίσῃ ὁ γιὸς ἢ ἡ κόρη σας τὸ φῦλο του εἶναι … δικαίωμά του! Ἀναρωτηθήκατε ὅμως, μήπως εἶναι καὶ ἡ … ἀντίδρασή του; Σᾶς ἐνοιαξε καθόλου, ὅταν ἀκούσατε ὅτι καταργοῦνται τὰ Θρησκευτικά, ὁ Ἐκκλησιασμὸς καὶ ἡ Προσευχή, ἢ τὸ μόνο ποὺ ἀναζητεῖτε εἶναι ἡ δουλειὰ ποὺ σᾶς κατάντησε δούλους καὶ ὑπήκοους στοὺς ἐργοδότες σας; Τὰ παιδιά σας σᾶς ψάχνουν καὶ ἀς μὴν σᾶς τὸ λένε … Σᾶς παρακαλοῦν, ἀλλὰ ἡ τηλεόραση εἶναι στὴ διαπασῶν, καὶ δὲν τὰ ἀκοῦτε … Τὰ ὑποχρεώσατε μὲ τὸν τρόπο σας νὰ σπαταλοῦν τὸ χρόνο τους στὸ internet καὶ σὲ ὅποιαδήποτε ἄλλη ἀνώφελη ἢ καὶ καταστροφικὴ ἀπασχόληση, ἀρκεῖ νὰ μὴν ἀσχολεῖσθε μαζί τους.

Λυποῦμαι γιὰ τὸν τῦπο καὶ γενικὰ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης.

Ἐδῶ γνωρίζω ὅτι ἡ ἐπίθεση ποὺ θὰ δεχθῶ θὰ εἶναι τεράστια. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ὅμως. Ξέρω πολὺ καλά, ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι οἱ δημοσιογράφοι καὶ παρουσιαστὲς γνωρίζουν τὸ πόσο καθοριστικὰ παρενέβησαν καὶ παρεμβαίνουν στὴν «πλύση ἐγκεφάλου» ποὺ μᾶς γίνεται, χρόνια τώρα, ἀπὸ τοῦτα τὰ μέσα! Γνωρίζουν οἱ ρυθμιστὲς τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν καὶ ἐκπομπῶν τὸ πόσο εὔκολο εἶναι γι” αὐτοὺς νὰ … φτιάχνουν ἢ νὰ καταστρέφουν …! Δυστυχῶς ὅμως, ἡ καταστροφὴ ἦταν ἡ πρώτη τους ἐπιλογή. Πάντοτε συνέπλεαν μὲ συγκεκριμμένες θέσεις συγκεκριμμένων κομμάτων γιὰ εὐνόητους λόγους καὶ ὅταν κάποια συγκλονιστικὰ γεγονότα ἔρχονταν νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκοῦν τὰ Μ.Μ.Ε., παρίσταναν καὶ παριστάνουν τοὺς ἀθώους. Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθῇ τὴν ἐπιρροὴ ποὺ θὰ εἶχε αὐτὸ τὸ «κουτὶ» τῆς τηλεόρασης, ποὺ κατὰ τὸν μεγάλο προφήτη τῆς ἐποχῆς μας, Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ἔμελλε νὰ «τρελλάνῃ τὴν ἀνθρωπότητα». Διάβασα, κάποτε, σὲ κάποια Ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα, τὴν συνέντευξη ἑνὸς ἀπὸ “σᾶς, τοὺς παρουσιαστὲς τῆς τηλεόρασης. Εἶμαι βέβαιος ὅτι τὴν διαβάσατε καὶ “σεῖς καὶ πιστεύω ὅτι μέσα σας υἱοθετεῖτε αὐτὸ ποὺ εἶπε. Ἀκοῦστε τὶ εἶπε: «Δὲν θέλω τὰ παιδιά μου νὰ βλέπουν τηλεόραση διότι ξέρω πολὺ καλά, ὅτι, μόνο τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ξεπεσμὸ θὰ συναντήσουν ἐκεῖ»! Σᾶς λέει τίποτα αὐτό; Θὰ μπορούσατε ὅμως, νὰ μὴν εἶσθε ἁπλῶς «φερέφωνα», ἀλλά τοὐλάχιστον νὰ σέβεσθε τοὺς τηλεθεατές.

Λυποῦμαι τὰ παιδιά μας

καὶ ἀς μοῦ ἐπιτρέψουν νὰ τοὺς “πῶ δυὸ λόγια ἀγάπης. Δυὸ λόγια, ἀπὸ ἕνα κληρικό, ἀρκετὰ μεγαλύτερό τους στὴν ἡλικία, καὶ ὁ ὁποῖος δὲν θέλει καὶ δὲν ζητάει τίποτα ἀπὸ αὐτά. Παιδιά μου εὐλογημένα, μπῆτε στὴν Ἐκκλησία καὶ μείνετε ἐκεῖ, διότι μόνο μέσα σ” αὐτὸν τὸν ἱερὸ χῶρο θὰ βρίσκετε ἐκεῖνο ποὺ πραγματικὰ ποθεῖ ἡ καρδιά σας. Ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, – ὄχι ὅλοι ἀλλὰ σίγουρα οἱ περισσότεροι – σᾶς γελάσαμε καὶ παίξαμε πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη σας. Σᾶς εἴπαμε τὸ ἄσπρο, μαῦρο καὶ τὸ μαῦρο, ἄσπρο. Τὴν ἀλήθεια σᾶς τὴν κρύψαμε γιατὶ δὲν μᾶς συνέφερε, καὶ προσπαθήσαμε μὲ ψέμματα καὶ κολακεῖες νὰ ὀμορφύνουμε τὴ ζωή σας. Σᾶς δείξαμε καὶ σᾶς ὁδηγήσαμε στὸ δρόμο τῆς καταστροφῆς καὶ τώρα παριστάνουμε τοὺς ἀδιάφορους. Πολλὲς φορὲς δέ, ἀκόμα χειρότερα, σᾶς κατηγοροῦμε διότι ἀκολουθήσατε αὐτὰ ποὺ σᾶς … μάθαμε! Λυπᾶμαι, καὶ παρ” ὅτι ἐγὼ δὲν ἔχω σαρκικὰ παιδιά, σᾶς ζητῶ ἕνα μεγάλο «ΣΥΓΝΩΜΗ». Ὅμως σᾶς παρακαλῶ ἀκοῦστε τὴν ταπεινή μου συμβουλὴ καὶ ἔλθετε στὴν Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ μόνη ποὺ δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀπογοητεύσῃ. Καὶ ἂν κατὰ καιροὺς συνέβησαν κάποια ἄτοπα ἀπὸ κάποιους λειτουργούς της, νὰ θυμᾶσθε ὅτι γι” αὐτὸ δὲν φταίει ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Ζῆστε μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μὴν ἐπιτρέπετε σὲ “κείνους ποὺ μίσησαν καὶ μισοῦν τὴν ἀρετὴ καὶ τὸ καλό, νὰ παρεμβαίνουν στὴ ζωή σας. Γυρῖστε τὴν πλάτη σὲ ὅσους σᾶς εἶπαν ψέμματα καὶ νὰ θυμᾶσθε ὅτι ὅσοι βρίσκονται συνειδητὰ κοντὰ στὸν Κύριο, κανείς καὶ ποτέ, δὲν ἀπογοητεύτηκε!

Ζητῶ συγνώμη ἀπὸ “κείνους ποὺ ἴσως πειράχτηκαν ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς μου. Δὲν εἶχα κανένα τέτοιο σκοπό.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΦΥΛΑΓΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ

ΑΡΧΙΜ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ»

pentapostagma.gr


from LN-news http://ift.tt/2yMvMdK
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου